© Pop-Up's kennel 2015 | Design: Jessling Original & Layout

Jag tillämpar fri prövningsrätt, detta innebär att jag förbehåller mig rätten att själv välja vem/vilka som fär köpa valp av mig utan att behöva ursäkta/förklara mig.

 

För mer info, kontakta:

Madeleine Bergendahl

Tel 070-3255558

E-post: kennelpopup@gmail.com